Author Archives: Мариян Томов

„ТЪНКИЯТ“ PR НА ПЪЛНИТЕ ЖЕНИ

Ето как няколко професионално изпипани фотоси могат да повишат самочувствието на добре оформените жени. Целта на проекта е промяна на установения стереотип, че красивата жена винаги трябва да е с перфектните мерки 90/60/90. Мястото на публикуването на снимките е във водещи модни списания и интернет. ВНИМАНИЕ: Снимковият материал не е предназначен за турци и араби със слаби сърца!

сн. в сп. Glamour "Fat & Furious"

сн. в сп. Glamour "Fat & Furious"

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ МЕЖДУ ЧАСТНИЯ МЕДИЕН СЕКТОР И ДЪРЖАВАТА

Представям ви научния си труд Общественото мнение между частния медиен сектор и държавата

Картина Ник Джентри

Картина Ник Джентри

Рецензията е направена от доц. д-р Цветан Кулевски:

Внушителната по обем работа е актуална и разглежда деликатния въпрос на всички времена за взаимоотношенията между частен сектор и държава. Авторът си поставя задача да проследи пътищата за формиране на общественото мнение чрез медийния сектор. За целта той е изследвал каналите на въздействие върху общественото мнение както по посока частни медии и държава, така и обратно.

Основният акцент в труда е разграничаването на интересите на частния медиен сектор и държавата като регулатор на пазара, съотнесено към медийното съдържание. Авторът се е концентрирал към изследване на природата на новините като основен източник за формирането на общественото мнение. Той е направил теоретичен екскурс в произведенията на изследователите в областта на общественото мнение и конкретизира и формулира актуална дефиниция на „общественото мнение“ в контекста на съвременната медиаморфоза.

Авторът разглежда основно новините на двата типа медии заемащи позицията на бизнеса и обществените защитници. Отделено е място и на ролята на т.нар. плаващи медии. Авторът стига до извода, че в повечето случаи аудиторията се доверява на тази медия, която е най-точният изразител на нейните установки, интереси, културна идентификация и стереотипи.

В своята работа той е използвал голям обем илюстративен материал под формата на графики, функционални криви и фигуративни диаграми, показващи формата на общественото мнение в определени времеви сегменти.

Втората част на работата е посветена на спецификата на модела на предоставяната информация по БНТ и бТВ. Мариян Томов разглежда няколко сравнителни среза на новините. Насочените към бизнеса и икономиката; политическите новини; новините за престъпления и криминални прояви. Отделено е място за тежеста на рекламите и самопромоциите.

В трета глава се прави коментар на промените на медийното законодателство, на дейността на регулаторния орган, на редица проблеми по финансирането и влиянието, което то оказва върху функционирането на медиите.

Общото заключение е, че е на лице добре структурирана и разработена работа, огромна по обем, но изключително съдържателна.

Работата е извършена под ръководството на доц. д-р Петко Тодоров.

Специални благодарности на док. Георги Петров.

Цитирането от части на книгата е позволено, но със спазване на авторските права – задължително посочване на име, източник, страница и т.н. (бел. авт.).

MTEL И GLOBUL ИЛИ КАК СЕ МАМЯТ КЛИЕНТИ – БЕШЕ, АМА НЯМА (БАН)

По повод на моята статия MTEL И GLOBUL ИЛИ КАК СЕ МАМЯТ КЛИЕНТИ, писма от мен адресирани до омбудсмана на България г-н Гиньо Ганев, Асоциация „Активни потребители“ и Комисията за защита на потребителите (КЗК) последва и реакция от тяхна страна.  Това се случва след като НЕ ПОЛУЧАВАХ ОТГОВОР ПО ВЪПРОСА И НА СТАТИЯТА СИ ОТ РЪКОВОДСТВОТО И PR ОТДЕЛИТЕ НА КОМПАНИИТЕ! Ето какво пише в прессъобщението от днес на Асоциация „Активни потребители“:

Омбудсманът на Република България получава все повече жалби, че мобилните оператори нарушават правата на потребителите. Същите сигнали постъпват от недоволни клиенти и в Асоциация „Активни потребители“. Едно от основните оплаквания е, че VIVACOM, M-TEL и GLOBUL подновяват автоматично срочния договор за същия срок и при същите условия, ако абонатът не подаде на точно определена дата писмено предизвестие за прекратяването му. В случай, че клиентът поиска да прекъсне вече подновения договор, той трябва да плаща неустойка в размер на месечните такси до края на оставащия период.

След проверка обмудсманът стигна до следните изводи:

1. Операторите на мобилни и интернет услуги нарушават правото на избор на потребителите. Те включват едни и същи специални условия за автоматично подновяване на срочните договори, ако не е подадено писмено предизвестие за прекратяване. Освен това прилагат методи, които затрудняват клиентите да прекратят договорите си. Случва се например служителите да регистрират със закъснение подадено от абоната в срок предизвестие. Някои оператори изискват допълнителни действия по прекратяването, които не са посочени в индивидуалните договори, упорито и нежелано увещават клиентите си или им дават невярна и заблуждаваща информация. Чрез тези действия компаниите злоупотребяват с влиянието си и натрапват на потребителя търговско решение, което той не би взел без подобни агресивни и/или заблуждаващи търговски практики.

2. Операторите на мобилни и интернет услуги не дават възможност за договаряне на индивидуалните клаузи, което създава условия за  неравноправие. Потребителите са принудени да плащат неустойки в несправедливо висок размер при прекратяване на автоматично подновен срочен договор, което влияе на икономическото им поведение. Ако клиентът не е доволен от услугата и се откаже от договора в първия месец след подновяването, трябва да заплати санкция от 12 или 24 месечни вноски, без да е ползвал услугата. Неустойката е несъразмерно висока спрямо щетите, които мобилният оператор би претърпял. С автоматичното подновяване потребителите получават същата услуга на същите цени, а доставчиците не генерират нови разходи, нито алтернативни загуби поради смяна на тарифен план или друга причина.

3. Политиката на операторите съдържа признаци на нелоялна търговска практика по смисъла на чл. 68г, ал.1 от ЗЗП, защото оказва влияние върху икономическото поведение, което потребителите биха следвали, ако не бяха обвързани с размера на неустойките.

До автоматично подновяване на договор може да се стигне и ако потребителят, въпреки желанието си за прекратяването му, не спази неясните процедури за това, наложени в практиката на мобилните оператори. При Глобул например, процедурата се състои от два етапа: предизвестие за прекратяване на договор и заявление за отказ от услуга, подадено в срок до изтичане срока на договора. В противен случай, предизвестието се счита за оттеглено. Допълнителното изискване – заявление за отказ от услуга, не се сменава в договорите за мобилни услуги и Общите условия. Налагането му е неправилно и утежнява още повече тази процедура. Безспорно е, че с прекратяването на договора се преустановява и ползването на услугата, за която е сключен. Освен това, дори и при подадено заявление и платена неустойка, компанията не прекратява услугата, когато има незаплатена дължима сума по фактура. Така се начисляват месечни такси до момента, в който компанията вземе решение за предсрочно прекратяване на договора.

Изводът от горните констатации е, че се злоупотребява с икономическото и информационно превъзходство на мобилните оператори над потребителя. Омбудсманът сезира за това министъра на икономиката, енергетиката и туризма, Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и мобилните оператори.

Препоръките на омбудсмана към мобилните оператори, към които се присъединява и Асоциация „Активни потребители“, са следните:

–  При сключването на договорите да изискват изрично съгласие на абоната относно допълнително предлаганите услуги и продължаването на договора, вместо да прилагат досегашния изричен отказ.

– Да напомнят на абонатите си (например с есемес), когато срокът на договора им изтича, както правят за дължими сметки по месечната фактура.

– При предсрочно прекратяване на подновен срочен договор от страна на потребителя, неустойката да бъде съизмерима с щетите, които компанията би понесла.

– Процедурите по прекратяване на договорите да бъдат ясни и разбираеми за потребителите и да спестяват време. При подадено предизвестие за прекратяване на договора, дори и при неплатена дължима сума, услугата да спре да се предоставя, а задълженията да се търсят по досега съществуващия ред.

MРЪН, МРЪН PR В НОВА ФОРМА

НАТРАПЧИВАТА РОЛЯ НА АМЕРИКАНСКИЯ ПОСЛАНИК У НАС

Не ви ли се случва често да преглеждате новините и отсреща американският посланик Джеймс Уорлик да хвали скъпата ни власт, да съветва специализираните органи как да си вършат работата, да критикува българската съдебна система. Ето ви веднага примерчето (малка част от многото материали за Уорлик): „Посланикът на САЩ в България Джеймс Уорлик ни обърна с лице към истината: „Над този Висш съдебен съвет виси облакът „Красьо Черния“…Нека погледнем истината в очите – има корумпирани съдии в тази държава.“ Това е статия от сайта WEBCAFE носеща мъдрото заглавие: „Джеймс Уорлик осъди съда“. Така се прави колеги! И вие най-сетне обърнахте лице към истината. Това е стандарт за обективна и независима журналистика grind bastards.*

Вярно е, малка държава сме. Но и по времето на социализма у нас, съветските разузнавателни части не са съветвали нашите спец части как да си вършат работата. Да не говорим пък да им дават оценки. Това обаче стори шефът на ФБР Леон Панета. Официално бе обявено, че ЦРУ дава добри оценки за акциите на МВР, особено за операцията „Октопод“, при която бе арестуван доскорошният агент на МВР, НСС и ДАНС Алексей Петров. Стигаме до по-глобален проблем – каквата и държавата („независима“), такива са и драскачите в нея.

https://i0.wp.com/www.dnes.bg/images/photos/0087/0000087803-article2.jpg

Добро утро г-н Посланик! сн. БГНЕС

Скоро пък, когато загледате сериала по бТВ „Стъклен дом“ отново ще видим до болка познато лице. Самият Джеймс, Джеймс Уорлик ще участва в родната продукция. Това се случи след като в петък вечер (28 май) американският посланик даде прием в резиденцията си за екипа на сериала „Стъклен дом”, тъй като е голям негов фен и държеше да се запознае със създателите му. „Обичам „Стъклен дом”. Най-доброто по телевизията. Всъщност се надявам да пробваме сериала и в Съединените щати, за да го гледат и американците. Има си всичко – има си драма и любов и приключения. Наистина ми харесва”, каза Уорлик за bTV Новините.

Американският посланик изненада присъстващите като сподели, че би участвал в българския сериал. „Наистина се надявам да получа малка роля в „Стъклен дом”, ролята на американския посланик”, сподели Джеймс Уорлик за bTV Новините. „Посланикът определено ще получи роля. Много се радвам, че той самият изрази желание да участва. Изглежда ми артистичен и се надявам да се справи”, каза изпълнителният продуцент Димитър Митовски.

Ето ви го затвореният цикъл – тръгни от свободната ни журналистика та стигни до под кривата круша… обърках – до държавата ни с изкривени разбирания за каквото и да било.

* Смачкани копелета

ДЪЛГООЧАКВАНОТО СБОГУВАНЕ СЪС СЕМ

Членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) е окончателно редуциран от досегашните 9 на 5. Това се случи след като депутатите приеха на второ четене промените в Закона за радиото и телевизията. На снимката е промененият закон.

Така в 10-дневен срок от влизане в сила на закона тримата сегашни представители от квотата на президента – Анюта Асенова, Георги Стоименов и Милен Вълков, трябва да теглят жребий кои двама от тях да останат. Тъй като Бойчо Кулински е член за втори последователен мандат, той ще трябва да напусне СЕМ. С влизане в сила на закона СЕМ напускат и Мария Стефанова и бившият председател Маргарита Пешева от парламентарната квота, за които мандатът също е втори последователен.

С тези промени ГЕРБ ще вкара свои избранници в СЕМ. Атаките на опозицията са, че това се случва точно преди избора на изпълнителни директори на БНТ и БНР.

В ПАМЕТ НА РОНИ ДЖЕЙМС ДИО

Почивай в мир!

БНТ И БНР – В ИМЕТО НА ЧАСТНИЯ ИНТЕРЕС

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обяви конкурса за изграждане на цифровия мултиплекс на БНТ и БНР.

Един от евентуалните купувачи е БТК, която е в процес на продажба на своето подразделение, което сега излъчва ефирните програми на БНТ и БНР. С инвестиция, оценявана от БТК на около 125 млн. евро, Национално управление „Радио и тв станции“ (НУРТС) може да излъчва цифров сигнал.

В своя статия, вестник „Дневник“ съобщава, че купувач на половината от НУРТС е кипърската Mancelord Limited, представлявана от дружеството „Бромак“, контролирано от Цветан Василев, основен акционер в Корпоративна банка. Следващата седмица се очаква становището на КРС по сделката, а решението на комисията за защита на конкуренцията – в началото на юни. Към решенията на държавните регулатори има засилен интерес, защото Цветан Василев през Корпоративна банка финансира сделките на Ирена Кръстева и Делян Пеевски за дузина медии, включително телевизиите TV7 и BBT.

Останалите кандидати са австрийската ОРС, „Мобилтел“, „Булсатком“, „Крида арт“ и „Дженерал сателит корпорейшън“.

Предстои ни да разберем при кой частник ще отиват нашите пари като данъкоплатци. Дали индиректно ние няма да изплащаме кредитите на г-жа Кръстева и сина й Делян Пеевски. Все пак всичко се прави в името на зрителя, разбирайте го „в името на частния интерес“! Всичко по реда си!

ДАЙТЕ НИ ХЛЯБ И ОБРАЗОВАНИЕ!

https://i1.wp.com/www.bulgaria.indymedia.org/attachments/may2010/504o.jpgОбразованието, науката са най-надеждните инструменти които тласкат икономиката напред. Бюджет няма.

В България от години наред има „глад“ за специализирани кадри. Бюджет няма.

Кадърните специалисти бягат от страната ни. Механизми за задържането им няма.

Нивото на обучението е ниско. Адекватни мерки няма.

Ако заплатите на персонала и поддръжката на сградите могат да се осигуряват от висшите ни училища, то няма финанси за нова техника и поддръжката й, материали, научни експерименти.  Не вървим напред!

Целта изглежда ясна – частно образование, недостъпно за всеки. Конституционно право е всеки да има право на образование!

Криза е. „Навсякъде режат от пенсии, заплати и бюджети“, твърди правителството. То явно не е чувало за приоритетни области.

Последният студентски протест беше през 1997 година. От тогава насам – мълчание.

Студентът е доказал, че може да преживява на корички хляб, но не и без лекции.

ТОП 50 НА НАЙ-ГЛЕДАНИТЕ ТВ ПРОГРАМИ

Изследването е за месец април.

Източник ТНС/ТВ ПЛАН

Тв име на програма дни от до бр. предвания за периода рейтинг % Брой зрители в хиляди дял
1 bTV Листопад – сериал Tue-Thu 20:58 21:57 11 23,9 1 728 53,9
2 bTV Листопад – сериал Mon-Fri 19:59 21:00 20 22,2 1 610 53,2
3 bTV България търси талант Mon 20:00 22:00 2 21,7 1 572 48,1
4 bTV България търси талант Mon-Tue 20:57 21:58 4 20,3 1 469 44,3
5 bTV Комиците Fri 20:56 21:57 5 19,6 1 422 47,3
6 bTV Стъклен дом – сериал Sun 19:57 21:31 3 18,7 1 352 41,5
7 bTV bTV Новините – централна емисия Mon-Sun 18:59 20:02 30 17,3 1 250 54,5
8 bTV bTV Репортерите Sat-Sun 19:29 19:48 8 15,6 1 132 46,8
9 bTV bTV Новините – късна емисия Mon-Sun 21:59 22:38 30 15,6 1 130 40,8
10 bTV България търси талант Sun 21:27 21:58 3 15,4 1 113 33,6
11 bTV Шоуото на Слави Mon-Fri 22:30 23:39 22 13,6 983 44,6
12 Nova Биг Брадър Фемили: Истината Sat-Sun 19:58 22:05 5 11,1 806 26,1
13 bTV Без дрехи Sun 22:33 23:04 2 10,4 750 34,9
14 bTV Дъждовно време – сериал Tue-Fri 16:48 18:27 5 10,3 749 45,3
15 bTV Аламинут Sat 21:00 21:58 3 10,3 749 25,8
16 bTV Пълна лудница Sat 20:01 21:01 4 10,2 740 26,7
17 bTV Сеизмограф Sat 17:59 18:58 3 8,9 648 36,1
18 bTV Море от любов Sat 16:59 17:57 4 8,8 637 42,4
19 BNT 1 Приятелство без край – концерт Mon 20:30 22:45 1 8,7 629 20,1
20 Nova Биг Брадър Фемили Tue-Wed,Fri 20:54 22:03 13 8,6 625 19,8
21 Nova Биг Брадър Фемили лайф Mon,Thu 19:55 23:02 9 8,5 616 19,8
22 bTV България търси талант Sun 22:32 22:59 1 8,4 607 27,9
23 bTV Клетва – сериал Mon-Fri 16:55 18:26 15 8,1 586 40,3
24 bTV Господари на ефира Mon-Fri 18:29 18:57 22 8 581 33,9
25 bTV Дневниците на принцесата – филм Mon 16:23 18:23 1 7,8 562 29,3
26 bTV Форт Бояр 3 Sat 22:31 0:03 4 7,7 559 31,2
27 bTV Господари на ефира Mon-Fri 23:31 0:09 22 7,6 552 38,6
28 Nova Кинг Конг – филм Sun 19:58 23:24 1 7,6 551 23
29 BNT 1 Шоуто на канала Sat 20:45 21:38 3 7,6 548 18,6
30 Nova Календар – късна емисия Sat-Sun 21:48 22:19 4 7,3 530 18
31 bTV bTV Документите Sat 17:58 18:57 1 7,1 512 30,3
32 bTV Отчаяни съпруги – сериал Sat 21:02 21:55 1 6,9 503 18,2
33 PRO.BG Манчестър Юнайтед – Байерн Мюнхен – второ полувреме Wed 22:46 23:40 1 6,8 490 22,7
34 Nova Шоуто на Иван и Андрей Mon-Fri 21:54 23:34 21 6,8 492 19,2
35 bTV Тази сутрин – сутрешен блок Mon-Fri 6:58 9:29 20 6,6 480 50,6
36 bTV Годишни награди на БГ Радио Sun 22:33 0:18 1 6,6 477 30
37 BNT 1 Шоуто на канала Sat 20:28 21:17 1 6,6 475 17,2
38 Nova Темата на Нова Sat-Sun 19:25 19:45 8 6,3 455 18,8
39 bTV Шоуто на Слави Mon-Fri 12:33 13:38 20 6,2 447 43,8
40 bTV Далеч от дома: Приключенията на жълтото куче – филм Fri 16:57 18:26 1 6,2 446 27,3
41 bTV Нека говорят с Росен Петров Sun 16:29 18:57 4 6,2 451 27,2
42 bTV bTV Новини – обедна емисия Mon-Fri 11:59 12:34 22 6,1 445 45,3
43 bTV Лъвът – филм Mon 14:08 16:03 1 6,1 445 28,7
44 bTV Пролетни звезди – концерт Mon 12:36 14:05 1 5,8 418 26,4
45 Nova Горещо Sat 21:58 22:55 3 5,8 422 18,2
46 PRO.BG Барселона – Интер – второ полувреме Wed 22:46 23:42 1 5,7 411 20,5
47 Nova Календар – централна емисия Mon-Sun 18:57 20:01 30 5,7 415 18,4
48 bTV Казанова – филм Sun 19:58 21:56 1 5,7 413 16,2
49 PRO.BG Манчестър Юнайтед – Байерн Мюнхен – първо полувреме Wed 21:38 22:34 1 5,7 410 13,7
50 Nova На четири очи Sun 17:37 18:58 4 5,5 402 22,3