Daily Archives: януари 21, 2010

ФИНАНСИРАНЕТО НА БНР И БНТ, МАНИПУЛАТИВНО

https://i2.wp.com/www.dontgetcaught.biz/webdocs/blog/uploaded_images/697348117_4a0d72eda5-719031.jpg

БНТ е на кръстопът - между държавните субсидии и рекламата. Ще я изместят ли от златната среда?

Гледната точка на обществения оператор – тук.

Прави впечатление, че в новините си, БНТ умишлено не споменава за практиките в другите европейски страни. А те са следните:

Рекламата в обществените телевизии е абсолютно забранена във Великобритания, Франция, Испания, Финландия, Швеция, Дания, Белгия, Естония. В Чехия и Словакия са приети закони за поетапно намаляване на рекламата в обществените телевизии до пълната й забрана през 2012 г. Тенденцията е за тотална забрана на рекламата в обществените телевизии в цяла Европа. В Гърция обществената телевизия се финансира само от реклама, но тя няма субсидия от държавния бюджет.

Бизнесът не желае обществените радио и телевизия да се финансират от реклама.

Ето как испанската обществена тв RTVE предвижда да се финансира:
1. С данък в размер на 3 % от приходите на свободно излъчващите търговски радио- и телевизионни разпространители и 1,5 % от платените телевизионни разпространители
2. С данък в размер на 0,9 % от приходите на операторите на електронни комуникации
3. С дял в размер на 80 % от вече съществуващия налог върху използването на радиочестотния спектър до максимален размер от 330 милиона евро
Ако приходите от трите нови данъчни източника не са достатъчни, за да покрият разликата между традиционната компенсация за обществени услуги и общите разходи за дейността на RTVE, която досега е била покривана от приходи от търговска дейност, липсващите средства ще бъдат внесени от общия бюджет.

Моделът е от частното към държавното предприятие. Вариант ли е за търговските медии?

За да се достигне до цялата истина (чрез множество от европейски практики, модели и гледни точки) би трябвало да се пита и данъкоплатеца. Първо – да се информира обективно, а не манипулативно – както БНТ прави в предаванията и новините си, а бизнесът не пада по-далеч. На тази база, да се вземат решения. Но не и без общественото мнението. БНР и БНТ са преди всичко ОБЩЕСТВЕНИ.