Daily Archives: януари 14, 2010

ПУБЛИЧНИТЕ ДЕЛА И МАНИПУЛАТИВНИТЕ ТЕХНИКИ

https://i2.wp.com/choveshkata.net/pix/Me4t/MaksNova_m.jpgПублични дела са онези черти на света извън нас, които са свързани с поведението на други човешки същества и дотолкова, доколкото това поведение има допирни точки с нашето, зависимо е от нас и има интерес за нас. Представите в съзнанието на тези хора за тях самите, за останалите, за потребностите им, за целите и взаимоотношенията им, са техните публични възгледи. Тези образи, които определят поведението на цели групи хора или на отделни индивиди, действащи от тяхно име, са обществено мнение. Това пише в книгата си „Общественото мнение“ Уолтър Липман.

Съществуват редица позволени и непозволени техники за промяната на тези установки (кн. „Психотехника на убеждаващото въздействие“). Английското понятие е SPIN. Идва от въртене, или промяна на обществените възгледи. Пример за такава промяна в нагласите, реакциите и чувствата на индивидите е пиармена Едуард Бернайс. Как действа „Бащата на манипулацията“? Една от любимите му техники за генериране на съгласие е индиректната употреба на подкрепата на трета страна, която да защитава каузите на неговите клиенти. За да стимулира продажбите на бекон, например, той провежда изследване сред лекари и съобщава, че според техните препоръки хората трябва да закусват здравословно. Той изпраща резултатите на 5 000 лекари заедно с реклама, която описва комбинацията от бекон и яйца като здравословна закуска.

Други фактори, които ни подвеждат и въвеждат в света на манипулацията според Липман са: цензура, ограничение от социални контакти, сравнително оскъдно време, което можем да отделяме за публични дела, изкривяването на действителността от многото и сбита информация, трудностите, породени от бедния речник, чрез който трябва да формулираме сложния свят и страхът. Именно този страх крепи един цял измислен свят на Джорш Оруел в книгата му „1984“, станала доста актуална напоследък.

Всъщност, ние си представяме това което искаме да си представяме, чувстваме това, което искаме да чувстваме. Ето защо, според теоретикът Елизабет Нойл-Нойман ние „възприемаме съобщенията на база на нашата култура, ценности и предварителни възгледи изградени по даден проблем“. Все пак, до известна степен всяко съобщение или новина, предаване или мнение ни влияе по определен, конкретен начин. Затова добре преценявайте с каква информация ви облъчват медиите и не е ли тя поредната манипулация която иска да изгради нов изкуствен свят – на „едноизмерния човек“ (Маркузе). Свят, изграден от попиващи измислицата на манипулаторите, немислещи. Маса от потребители, ограничени в свободния избор. Маса от хора, подчиняващи се несъзнателно на действия, подтикнати от други индивиди.

сн. от Макс – момчето от реалния свят