Daily Archives: януари 4, 2010

ДЕТСКО ИЗНАСИЛВАНЕ ЩЕ РАЗИГРАЯТ В „БИГ БРАДЪР“

https://i1.wp.com/big-brother-uncovered.co.uk/wp-content/uploads/2009/05/cctv.jpgЗаглавието няма за цел да привлича внимание. То предупреждава за това което скоро предстои. Най-лошото. Сцената ще е новият сезон на шоуто „Биг Брадър“ по Нова телевизия. В него ще участват деца.

Законът за закрила на детето, Законът за радиото и- телевизията,  Европейската Конвенция за правата на детето, са малка част от родното и европейското законодателство които имат за цел: Да защитават децата от вредно съдържание.

Защитата се изразява в:

правото на непълнолетното лице на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие; правото на детето на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на неговите интереси; правото на непълнолетните лица на закрила срещу разпространяване на порнографски материали.

Нима не се нарушава образователното развитие на детето когато цели три месеца то е затворено в къщата на „Биг Брадър“? Без да посещава нормално учебни часове.

Нима психическото, нестабилно все още здраве на децата не е застрашено от изолираната среда в къщата, от обкръжението в нея? Камерите следят всяко тяхно действие.

Нима нравствено малолетните и непълнолетните не се увреждат, от семейните режисирани скандали които предстоят в къщата, от цялата нестабилна обстановка там?

Реален риск от физическо насилие също съществува. В къщата ще има родители с различни семейни и социални проблеми, агресивни деца, такива с неподходящо възпитание.

В същото време хиляди малки зрители ще гледат предаването по телевизията, излъчвано в централно телевизионно време. Ефектите: подражание и неблагоприятни въздействия.

Предварителна забрана в шоуто да участват деца ще се възприеме като цензура и грубо вмешателство в програмата на частната медия. В Закона за радио и- телевизията тази норма също е разписана. Цензурата означава ограничаване на свободното изразяване, но и превантивни мерки, когато става въпрос за здравето и сигурността на нашите деца!