Daily Archives: ноември 20, 2009

НА СЕМ ГЛАВАТА, НЕ ЩЕ ДА ВЛИЗА В ТОРБАТА

Предстоят тежки дни за членовете на медийния регулатор, сн. e-vestnik

След като министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков обяви, че ще намали състава на КРС и СЕМ от 9 на 5 члена, РЕАКЦИИТЕ ОТ ЗАСТРАШЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НЕ ЗАКЪСНЯХА. Ето с какво Становище излезнаха от Съвета за електронни медии:

1. СЕМ счита, че законодателят следва да отчете трайната практика на Конституционния съд (КС), свързана с института “мандат” и условията и предпоставките,  които обуславят продължителността и предсрочното прекратяване на мандати. КС приема, че мандатът може да бъде прекратен само при наличието на определени обективни условия, посочени в закона.

2. След това, в Становището си СЕМ описва начина на избор на членовете на регулатора.

3. Законодателят е предвидил гаранции за независимостта на СЕМ и всяка промяна следва да бъде балансирана и съобразена както с практиката на Конституционния съд, така и с практиката на другите страни – членки на ЕС, където съществуват подобни независими регулатори. В заключение бихме посочили, пише в Становището, че правомощията, а оттам и задълженията на СЕМ  по закон, все повече се увеличават. Това налага непрекъснато усъвършенстване на административния капацитет на органа, респективно – увеличение на средствата по бюджета на СЕМ.

Какви са ИЗВОДИТЕ?

Стоновището на СЕМ е изградено единствено от констатации.

1. Обективните условия за намаляване на състава на СЕМ, според правителството, са финансовата криза и свитият бюджет за 2010 г.

2. Чрез поправки в Закона за радиото- и телевизията (които текат в момента), принципът на избор на членовете на СЕМ може лесно да бъде променен, спазвайки изискванията за независимост (ако и сега има въобще такава!) на регулатора. В одитния доклад на Сметната палата за 2007 – 2008 г. пише, че СЕМ не развива самостоятелна политика. Факт.

3. Увеличаване на средства от бюджета за СЕМ. Това не ви ли звучи абсурдно на фона на съкращаването на членовете?

Ако нападението е най-добрата защита, то в случая изглежда, че е най-краткият път към провала. Особено, когато играчът е слаб!