Daily Archives: ноември 12, 2009

ЧАСТНИ ИНВЕСТИТОРИ ЩЕ ЦИФРОВИЗИРАТ БНТ И БНР

https://i2.wp.com/blog.kievukraine.info/uploaded_images/3121-704507.jpg

Eкспериментите с обществената телевизия продължават. Ами сега какво да я правим?

Ще се отмени и спорният Закон за публичното радиоразпръскване (ЗПР). Това обяви днес министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. Информацията по казуса, както и презентацията на министъра са достъпни на сайта на Министерството.

Остават обаче много съществени въпроси и обстоятелства, които засега не са ясно дефинирани:

1. Стартирането и дейността на предприятията е свързано с огромни разходи от държавния бюджет за изграждането, експлоатацията и поддържането на електронните съобщителни мрежи предвидените в ЗПР, твърди Цветков. Няма обаче изготвен финансов план, колко приблизително ще струва изграждането на мрежата.

2. След като на 100% частно дружество ще изгражда мултиплекса, не е ясно след цифровизирането на БНТ и БНР, колко те ще трябва да плащат на частните инвеститори за експлоатацията на мрежата. И дали в частните ръце няма да потъват по-големи пари от бюджета, в сравнение с това сега държавата да се наеме с изграждането на държавен мултиплекс. Да не се окажем след време в ситуацията „От трън та на глог“ с решенията на миналото и сегашното правителство.

3. Не е ясно колко ще са каналите които ще разпространяват БНТ и БНР и ще се качват ли други  частни канали, освен обществените на цифровия мултиплекс.

Все въпроси от обществена значимост, които трябва да гарантират прехода от аналогово към цифрово разпространение на сигнала. При това бързо.

БРАДВАТА НА ГЕРБ ЩЕ КЪСА ГЛАВИ В КРС И СЕМ

https://i2.wp.com/www.karinth.com/images/axe.jpg

Няма ли да се окаже прекалено къса брадвата на ГЕРБ

Съставът на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) ще стане от 9 на 5 комисари. Мандатът им ще бъде 5 години, според готвените промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС). Това обяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. Предложението е в изпълнение на решение на Министерския съвет, с което бе одобрен съвместен доклад на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков и на министър Цветков за оптимизиране на състава и мандата на независимите регулаторни органи, се казва в официалното решение.

Всъщност, и преди членовете на КРС бяха петима. В края на мандата си, тройната коалиция увеличи броя на членовете на Съвета на девет без приемливи мотиви и финансова обосновка, на мнение е Цветков. Целта на предишното правителство беше, чрез КРС да прокарат своите интереси. Ситуацията тогава: Ние ви удължаваме мандата и правим от 5 – 9 члена на КРС, а вие изпълнявате

една дребничка поръчка за милиарди!

Така негласно Парламентът ни чрез послушничките КРС и СЕМ разпредели медийното влияние при предстоящата цифровизация. Вижте как тук.

Днес ситуацията не е по-различна. Новото правителство на ГЕРБ започна да пренарежда медийния пъзел, като прокарва своите интереси и тези на обкръжението си, чрез реформите и поставянето на свои хора в институциите. Това е напълно нормално, когато новата власт има правото да коли с острата си брадвичка. Отрязаните глави ГЕРБ ще показва публично, за назидание на старото правителство. Както впрочем са окачали на кол главите на престъпниците през средновековието. Дано само брадвата на ГЕРБ не се окаже прекалено къса и отново промените които се правят в държавата, включително и в сферата на цифровизацията, не са за сметка на народа. В защита на други, нови главатари.

В допълнение, според Цветков, предлаганите изменения в Закона напълно гарантират независимостта на Комисията за регулиране на съобщенията. Няма промяна в квотите; спрямо положението отпреди увеличаването на числеността. Спазено е и изискването за приемственост.

Освен в КРС, преструктуреране до края на годината ще има и в Съветът за електронни медии, Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита от дискриминацията, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори ще доведе до освобождаване на 26 щата като икономиите за бюджета ще бъдат в размер на около 1 500 000 лв. годишно.