Daily Archives: юни 22, 2009

ПЕЧАТНИТЕ ЧЕДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА

https://i2.wp.com/briarpatchmagazine.com/Images/nov08/academic-freedom.gif

Пресата ни извоюва дългочаканата си свобода на словото след 1989 година

Представям ви последната си статия „Печатните чеда на демокрацията“, част  от поредицата „История на българския печат“ – БЪЛГАРСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА И ЕВРОПЕИЗАЦИЯТА НА ВЪЗРОЖДЕНСКОТО НИ ОБЩЕСТВО, ПРЕСЖУРНАЛИСТИКАТА ПРЕЗ ТОТАЛИТАРНИЯ ПЕРИОД /1944-1989/.

Нагърбих се с предизвикателството в блога си да публикувам материали в които да следя едни от най-важните събития и тенденции в родната журналистика и в развитието на медиите в област ОТ МИМИКАТА ДО КРЯСЪКА. ЖУРНАЛИСТИКАТА В СЪБИТИЯ. Добре е да сме на ясно с мимиката, за да се научим да крещим в обществото на крясъка. Да отстояваме своята гражданска позиция, да не сме подвластни на манипулация, да знаем какво е пропаганда и как да я използваме!

Надявам се да Ви е интересно.

Култувият първи брой на вестник "Демокрация"

Несъмнено новото време (след 1989 г.) налага съвършено нови взаимоотношения между масмедиите и политиката. Формирането на многопартийната система в политическия живот става основа за поява на много партийни вестници. Според изследователката на новосформиращата се преса Тотка Монова степента на политизация е най-силна при тях, тъй като те „афишират своята зависимост от политическите идеи и ценности”. Така постепенно еднопартийната зависимост е заменена с многопартийна. Двуполюсното разделение на нацията и на масмедиите на „сини” и „червени” води до това, че вместо деидеологизация на политическото съзнание младата опозиционна преса започва да внушава нова идеология, нови партийни позиции. Внушенията изместват информацията, а пропагандната сила на материалите е по-важна от фактите и новините.  Поради тази и други причини впоследствие опозиционната преса започва да губи своето влияние. Пагубни за нея са отсъствието на информационна стратегия, доминирането на декларациите и изявленията над новините, фактите и събитията, журналистическия професионализъм. Съществуват и някои обективни причини за слабостта на опозиционната преса в първите 2 години на промени: държавната медийна политика, финансовите проблеми, липсата на печатна база, липсата на коресподентска и разпространителна мрежа. Според критиците грешката на опозиционната преса е в това, че тя апелира преди всичко към политическо съзнание и забравя за ежедневните, но сериозни проблеми в първите години от прехода.

http://brotherpeacemaker.files.wordpress.com/2007/11/freedom-of-speech.jpgOпределено може да се каже, че слабостта на младата независима преса през 1990 г. е една от причините за силата на партийната. С течение на времето обаче ситуацията се променя, тъй като независимата преса може да си позволи да гледа на политиката и на света от различни гледни точки.

Обобщавайки развитието на медиите от 1990 г. до днес може да се каже, че се обособяват 4 вида зависимости: от политиката, от потребителя, от издателя и от рекламодателя.  След 1998-1999 г. проблемът за политическата независимост на пресата е изместен от икономическата независимост.

Характерно за вестникарския пазар след 1989 г. е постоянната му промяна през годините на прехода. През 1898 г. и старите, и новите вестници имат изцяло пропагандна функция, с оглед на предстоящите демократични избори. След 1990 г. се появяват много нови издания, чиято цел е да удовлетворяват разнообразни информационни интереси на своята аудитория. Новите журналисти са креативни- реагират бързо на всички събития, издигат факта в култ, не признават забранени теми, търсят разнообразни източници на информация. В пресата обаче се прокарва сериозен негативизъм, който оказва психологически натиск върху аудиторията.

В. "Уикенд" достига над 130 хиляди читатели, което го превръща в най-четения седмичник

В края на 1990 г. се случва още нещо, което е изключително важно за медийния пазар- появяват се първите общополитически независими вестници, след умората от политическите страсти. Пресата се разделя на две части- политизирана и сензационна (булевардна). Появяват се и първите специализирани издания- развлекателни, еротични и др. , които предлагат свое разбиране за свободата на словото. Характерно за първите години на промените е, че в медиите доминират предимно вътрешнополитическите, а международните теми са сравнително малко. В първоначалния период на промени доминира оценъчният ракурс за сметка на информационния, което определено увеличава възможностите за манипулация на общественото мнение. Друга съществена характеристика е, че много бързо се стига до информационното пресищане и вестниците сформират една ненормална представа за това кое е от съществено значение и кое не е.

През 1992 г. се партийните издания са изместени от независимите, които открито заявяват стремежа си към качествена журналистика. Вече започват да се забелязват тенденция към неутралност, обективност, надпартийност, информационна интензивност.

През 1993 г. печатните медии стават по-критични към политиката, тъй като читателите стават все по-взискателни.  Все по-често в сериозните издания започват да се появяват публицистични материали, особено популярни стават интервютата.

https://i0.wp.com/www.mp3.bg/images/news/image/2009/Cover87.jpg

Playboy - символът на демокрацията (излишно е да споменаваме в. "Чук-чук" - едно от първите еротични издания)

Жълтата журналистика носи името си от комедийните разкази за „Жълтото дете“ публикувани за пръв път във в. New York World през далечвата 1895 година – на сн. вляво.

През 1993-1994 г. в медиите започва да намира отражение разочарованието на хората в политическите институции, а в пресата. През този период вестниците сякаш се разделят на „първи” и „втори”- първите предлагат важната информация, а вторите- интересната. Като цяло пресата все още избира и заема маргинални позиции, журналистите манипулират общественото мнение. Специалистите смятат, че през тези години пресата започва да губи мяра, да преувеличава собственото си влияние и има погрешна представа за контролиращата функция на медиите.

През 1994-1995 г. структурата на вестникарския пазар почти не се променя, но вече е очевидно, че времето на „вестниците-митинги” е отминало. Първоначалната формула на новия вестник в България- оперативност, ниско качество, отсъствието на цветни илюстрации, е сменена. Вече се изисква изработването на качествени издания, добър цветен печат, оперативност и актуална информация. В периода до 1994 г. се забелязва и истински бум на политическите седмичници. Появяват се и първите специализирани издания.

В периода 1997-1998 г. сериозно място на медийния пазар започват да заемат и списанията. Повечето от тях се ориентират към специализирана тематика- женски, младежки, модни, научни, музикални, лайф стайл издания. Те предлагат специализирана информация, насочена към определен кръг от читатели. Заради по-добрия си графичен дизайн те започват да заемат мястото на седмичните вестници с подобна тематиката.

Между 2000 г. и 2005 г. пазарът на печатните медии се развива много динамично. Вече се обособява и ясна структура на периодичния печат. През този период рязко намаляват партийните издания. Характерно е разделението между специализирани издания и т.нар. „хибридни” издания, в които има по нещо за всеки. Между 2000 и 2005 г. се забелязва и една нова тенденция- регистрира се изключителен бум на жълтата преса. Тя не се съобразява с професионалните и етични норми и не подлежи на финансов и административен контрол. Жълтата преса е част от сивата икономика- често пъти издателят и е анонимен, крият се данъци и т.н. Положително развитие има на пазара на списания. През периода след 2000-та год. Много чужди марки започват да навлизат на българския пазар- „Нешънъл джеографик”, „Плейбой”, „Космополитън” и т.н.

https://i0.wp.com/assets.hulu.com/shows/key_art_national_geographic_animals.jpg