Daily Archives: юни 14, 2009

МАНИПУЛАЦИЯ ЧРЕЗ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОННА КОМУНИКАЦИЯ

https://i1.wp.com/www.redicecreations.com/ul_img/960brainwash.jpg

МАЛКО ТЕОРИЯ…

В технологичното общество личността все повече  е подложена на манипулации. Работата, потреблението, дори свободното време на човека се манипулират от медиите – като основен източник на информация. Човекът губи активната си и отговорна роля в социалния процес. Става напълно обучаван и “регулиран”, че всяко поведение, действие, мисъл или чувство, които не се вместват в общия план, ще му донесат големи неприятности.http://tbn0.google.com/images?q=tbn:IpJwQEyYInE9OM:http://www.chuck.thechiefsource.com/hello/804228/640/foxnews21-2005.07.12-23.41.09.jpg

Медиите непрестанно си служат с различни техники, за да пропагандират дадена идея. Професионалистите обаче знаят, че съществуват морално допустими и морално недопустими журналистически техники в радио и телевизионната комуникация. Понятието “морал” е съвкупност от възгледи – за добро и зло, съвест и чест, похвално и срамно, дълг и справедливост. Моралът в тесен смисъл е признаваната от определена социална група съвкупност от правила за поведение, изработени в съответствие с определяните фактори  от икономическите условия на живот.

https://i1.wp.com/www.bant-shirts.com/images/photos/fix-news-290.jpg

Надписът гласи: "Ние поправяме новините за да ви се харесат"

За морално допустима журналистическа техника би се счела такива, която не би накърнила свободната мисъл на човека и не би го лишила или изкривила истината за дадено важно събитие. Морално недопустимите най-често са свързани с пряката, умишлена манипулация.

Властта в радио и телевизионните системи започват да господстват над зрителите и слушателите, както косвено, така и пряко. В тези случаи медиите се превръщат в учреждение, което започва да функционира само според собствения си интерес. С навлизането на все повече частни медии, собствениците открито или прикрито налагат определени принципи и интереси в текущата дейност на системата.

Що се отнася до обществените радиостанции и телевизии, те се опитват да осигуряват относителна независимост по отношение на икономическите и политическите власти. Стараят се да функционират на принципа на обществения интерес и нуждите на гражданското общество. Действителността показва, че и в този социален вид обществени медии може да се появят неадекватни и едностранчиви въздействия и дори власт от страна на някои от участниците в създаване на медийния продукт. Тези явления често са плод на лидерство или влияние от страна на силни творчески личности. Оказва влияние и неизбежната за всеки човек обвързаност с определени обществени интереси, идеали и култура.

https://i0.wp.com/www.intermatica.org/wp-content/uploads/2008/10/radio_online.jpg

Дори радиостанция като „Свободна Европа” обръща внимание главно на проблемите на страните от Близкия Изток и Вашингтон. Преди години в България се съобщаваха единствено събитията в бившия СССР и  социалистическите страни. Медиите в САЩ обръщат внимание главно на Северна Америка. Не е естествено в комуникационната система личната нагласа и пристрастия да взимат връх над общите интересни и предпочитания на аудиторията.

https://i1.wp.com/e-vestnik.bg/imgs/bulgaria/Chichko_Filipov1207-2.jpg

Чичко Филипов и Гарелов подготвят новините по БНТ в които ще съобщят за новите технологични постижения на соц-а

Манипулацията и манипулативните техники се използват често от средствата за масова информация, от висши държавни институции, от партийни централи. По принцип манипулацията влиза в активна употреба по време на кризисни ситуации от национален мащаб. Поради тази причина това все повече и повече се превръща в световен проблем. Основните средства, чрез които се манипулира обществото са пропагандата и рекламата.

https://i1.wp.com/1.bp.blogspot.com/_m274UAZtqVQ/SIxJXwO_kqI/AAAAAAAAApc/u7nnKGJxjwg/s400/TV_on_the_Radio01.jpg

Вижте изображението в пълен размер

Телевизията манипулира с технически възможности, докато радиото набляга на звуковите средства. Предимството, което радиото има от манипулативен оптикум е, че слушателите не виждат картина на репортажа, реакциите на интервюирания, доверяват се единствено на това, което чуват. Докато телевизията освен с технически възможности може да манипулира и чрез програмна политика. Новините и мястото, което им се отделя в емисията, чрез забавно развлекателните програми, в които умишлено се говори за дадена тема, защото тя е платена от спонсора. Филмовата политика е не по-малък манипулатор.

Практиката показва, че когато неопитни водещи или репортери искат да спечелят много бързо аудиторията прибягват до манипулация на зрителя. В такъв случай те пускат сензационни новини, които не са проверени. Този фактор води до обратен ефект и отлив на аудиторията, както и търсене на други информационни средства.

От самото си създаване медиите винаги са били носители на манипулативните импулси. Онова, което приемаме безкритично и следваме доверчиво, ни въздейства на съзнателно и подсъзнателно ниво. Ако проверяваме критично фактите и се съмняваме в техните закономерности и авторите им, бихме могли(само до някъде) да се спасим от манипулацията, която ни залива отвсякъде.