Daily Archives: юни 9, 2009

ТЕОРИИ НА МАНИПУЛАЦИЯТА. МЕДИИ И ПОЛИТИКА

http://womenofcaliber.files.wordpress.com/2009/04/manipulation.jpg

Според Винфред Шулц отразената в медиите действителност не отговаря на реалността, на това, което наистина се случва по света, тоест медиите представят един моделиран свят, който се превръща във фактическа реалност за аудиторията, ако тя няма достъп до други информационни източници. Тезата на Шулц е подкрепена и от информационните стойности, които определят какво изграждат новините, както и кое е новина и кое не може да бъде новина.

https://i0.wp.com/www.savefuture.net/files/manipulation-of-consciousness.jpgВсяко събитие се представя от медиите по начин, който е удобен за всяка от тях поотделно, твърдят Владис и Кърт Ланг. Те смятат, че погрешната представа за реалността, създадена от медиите у аудиторията, може да доведе до погрешна оценка и поведение у хората.

Масмедиите играят значителна роля в обществото и социалните промени. Това важи особено за т.нар. модерни общества. Медиите способстват за приспособяването на индивидите в обществото, за тяхната социализация.

Според Шрам медиите не само имат социална роля, но и те всъщност представляват инструменти за контролиране на обществената температура. От начина, по който се представят новините зависи как хората ще разберат дадени процеси и как ще реагират на тях.

Медиите имат социална роля в различна степен. Те могат до говорят за дадени проблеми и да премълчават за други. Точно това ги превръща в нов тип власт.

В затворените и авторитарни държави медиите имат за цел да убеждават аудиторията, че трябва да приема безрезервно всички политически и социални действия на властта. Така те стават част от държавните властови органи. Докато в отворените и демократични общества медиите са посредник между властта и хората. Те трябва да осигуряват двустранен поток на информация от институциите към обществото и обратно. Конкуренцията на медии води до диференциране на новините и информацията.

photo manipulation bylsd16 Great Photo Manipulation

Силата на посланието е също вид манипулация

Отношението между медиите и политиката е важен проблем. Някои автори твърдят, че масмедиите имат отрицателна роля в политическата сфера. Винфред Шулц и Елизабет Нойл – Нойман – теоретици на манипулацията – развиват своя теория. Според нея манипулация има тогава, когато се прави опит за оказване на влияние върху аудиторията, без тя да усеща това и когато по този начин хората биват накарани да приемат схващания и действия нетипични за тях. Така те обективно стават зависими и се превръщат в обекти на манипулация.

Според Райнер Гайслер съществуват два типа манипулации. В първия случай определени прослойки и елити окупират медиите и дават информация, удобна за тях. А във втория вариант в обществото се формира аполитична масова култура чрез механизмите на пазарната икономика. Така политиците са свободни да действат по свои нагласи без обществото да е недоволно от тяхната работа. Съществуват пет вида манипулативни методи, разкрива още Гайслер. Те са:

  • Публикуване и излъчване на материали без критика на съществуващите политически и социални условия

  • Изолиране на личните съдби от дадена обществена рамка, което води до омаловажаване на проблема

  • Даване на приоритет по обем на развлекателната за сметка на политическата информация

  • Разминаване на границата между информация и забавление

  • Деполитизиране на проблемите чрез пропускане на важни детайли от информацията

https://i0.wp.com/www.idiva.com/bin/download/idiva/Style_Glamour_beautysintheairbrushing_donotdefault/materialmadonna2copy.jpg

Програмите за обработка на образа и монтаж, ъгъла на снимане са също манипулативна форма

Според Хърбърт Маркус медиите могат да манипулират потребностите на хората като незабелязано ги убеждават да се нагодят към съществуващата политическа система и да подтискат собствени по-различни потребности. Медиите подтикват аудиторията към повече развлечение и потребителски нагласи, чрез което отклоняват вниманието на обществото от решаването на реални и важни проблеми.

Мнозина анализатори смятат, че медиите вредят на демокрацията, защото стимулират политическа пасивност у харата, тъй като предлагат доста сензационна и развлекателна информация.