Daily Archives: май 18, 2009

„ГРОЗДЕН“ – ДА ИЗПИЕМ ПО ЕДНО ДЕЦА!

В училище често играехме на асоциации. Е, какво ви изниква в съзнанието като кажа „Грозден“? Ракия, нали?! В Чл. 77. (1) от ЗРТ е записано, че се забранява реклама, която използва средства за подсъзнателни внушения. Според правните норми рекламирането на алкохол преди 22:00 е забранено. Поне за твърд алкохол. При бирата и виното няма подобно ограничение.  Затова и рекламата на вино „Грозден“ продължава да се върти в ефир преди посочения час. Естествено, след 22:00 на етикета си пише ракия, и дори я обявяват в рекламното послание.

„Като гледам, кладенецът на свакята още не е пресъхнал“, прави сексуален намек един от персонажите в рекламата. Според Чл. 80, т. 7. от ЗРТ – алкохолът в рекламите не трябва да създава впечатлението, че употребата на алкохол допринася за социален или сексуален успех.

Какво е решението на СЕМ: На 15 май, Съветът за електронни медии, по негова покана, проведе съвместна работна среща с ръководствата на Болкан нюз корпорейшън и Нова телевизия – Първи частен канал, по време на което беше обсъдено присъствието на гранични казуси в някои рекламни кампании на спиртни и на алкохолни напитки, излъчвани по двете национални търговски телевизионни програми и тяхното съотвествие с изискванията на Закона за здравето и Закона за радиото и телевизията.
В края на работната среща беше постигнато съгласие, че е необходимо в най-скоро време да се проведе втора работна среща, на която да се поканят всички заинтересовани страни, които участват в изграждането на медийната среда – електронните медии, рекламните агенции, рекламодателите, независимите продуценти, регулаторният орган и неправителственият медиен сектор. Беше договорено, че за участие в тази втора работна среща ще бъдат поканени българските национални електронни медии, някои влиятелни регионални медии, Асоциацията на рекламните агенции в България, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, националният съвет по саморегулация в рекламата и др.

До провеждането на тази среща, договорите на големите тв играчи за този рекламен клип ще са изтекли отдавна. И до тогава вероятно ще се появят нови реклами борещи закона. До нови срещи приятели!