Daily Archives: май 11, 2009

ЕЖКО-БЕЖКО ПРЕДИ ИЗБОРИ

„Всеки знае, че телевизията е нещо, което интелектуалците предпочитат да мразят, а политиците са длъжни да обичат” – Режи Дебре.

Медиите, бих допълнил, обичат да обичат предизборните кампании. Те им носят допълнителни доходи. Затова на Избори 2009 г., електронните ни медии са длъжни да се придържат към някои основни правила:

Карикатура в. "Капитал"

1. Политически плурализъм на мненията в програмите на обществените и на търговските радио- и телевизионни оператори;

2. Редакционна независимост в програмите на обществените и на търговските радио- и телевизионни оператори, съобразена с тази регулаторна рамка;

3. Предизборна хроника (репортажи, дискусии, политически интервюта, дебати), която е ясно обозначена в програмите на обществените и на търговските радио- и телевизионни оператори, отделена от новините, коментарните и дискусионните предавания с аудио-визуални средства;

4. Балансираност на програмите на обществените и на търговските радио- и телевизионни оператори по отношение на възможното им влияние върху вота на гласоподавателите;

5. Недопускане на привилегии за държавните и общинските власти в предизборната хроника;

6. Гарантиране на правото на отговор, което може да се ползва в предизборния период (съгласно чл.18 от ЗРТ и чл. 61а от ЗМИ), като изискваните от закона срокове се съобразяват с продължителността на предизборната кампания;

7. Представяне на програмно време за платени политически послания за всички политически партии, коалиции и независими кандидати при равни цени и с изричното уведомяване на зрителите и слушателите чрез съответните аудиовизуални средства;

8. Спазване на разпоредбите на ЗРТ относно времетраенето на рекламата.

9. Предоставяне на програмно време за оповестяване на резултатите от проучванията на общественото мнение заедно с използваната методика на агенцията, осъществила проучването – периода на неговото провеждане, обема на извадката, допустимата грешка и т. н.

10. Недопускане в деня на изборите, преди приключване на изборния ден от ЦИК, на оповестяване на социологически данни относно нагласите на гласоподавателите в програмите на радио- и телевизионните оператори.

Дали тези норми се спазват? Проверката е висша форма на доверие.