Daily Archives: януари 30, 2009

ЗАКОНОВИТЕ ПАРАГРАФЧЕТА – ПУКАЩИТЕ ПУКАНКИ НА КОАЛИЦИЯТА

Следващата седмица, в Парламента предстои да приключи гласуването на второ четене на ЗИД на Закона за радиото и телевизията и на Закона за електронните съобщения. Текстовете и параграфите се приемат спокойно – със скоростта на изкачащи от нагорещения тиган пуканки, но е вероятно после да ни замерят като гранати. Дали няма да се окаже цяла бомба със закъснител най-оспорваната промяна в ЗЕС, днес в парламента. Според един от параграфите, на ЗИД на ЗЕС, които ще  се гласуват  е записано : едно юридическо лице в първата фаза на цифровизацията у нас ще изгради и трите дигитални мултиплекса.

Това допълнение, разбира се, трябва да е в името на обществения интерес. Така ще се спести от мащаба, разходите на държавата и операторите ще се ограничат само до едно юридическо лице, а няма да се разхищава за цели трима. Е, няма лошо според тройната коалиция. Опозицията обаче реагира доста остро (ДСБ и ОДС). Според тях, това със сигурност ще облагодетелства собственика на цифровите мултиплекси, и разбира се – тези които са лобирали за него. А изборът със сигурност ще бъде изпълнен с много емоции и обсъждания. Тук трябва да отбележим, че ще се създаде  монопол, което противоречи на европейските изисквания за конкуренцията и плурализма. Въпреки, че държавата може да начертае условно основните изисквания и параметри на договора,  неизбежно ще се появи зависимост на държавните и частни медии към лицето, което ще изгради цифровите мултиплекси. Ситуацията няма да е по-различна от сегашната, в която БТК разпространява сигнала на БНР. Така, от една страна джобът на данъкоплатеца олеква, защото от предвидения държавен бюджет за Националното радио – повече от половината от тези пари отиват в телекомуникационната компания. От друга страна, БТК не осигурява надежден сигнал в трансграничните  райони на страната и медията е принудена да изгражда собствени станции в тези проблемни места. Техниците на БНР също нямат достъп до техническите съоръжения които се поддържат от БТК.Останалите изводи от този параграф може да си направите и сами.

Ще дам примери – как цифровизацията и изграждането на тези мултиплекси се случват в Европа. В Германия например, мултиплексите се изграждат от различни лица във всяка отделна провинция. Подобно е положението във Франция и Италия.

Когато преди време, всички ние – граждани и журналисти  настоявахме „клинично“ да се променят и допълнят овехтялите ЗРТ и ЗЕС, нямахме предвид неразумно. Всъщност, политиците ни са доста мъдри, а умът им патка не пасе, а се води  от могъщото лоби на частните интереси.