Daily Archives: януари 17, 2009

В ОМАГЬОСАНИЯ КРЪГ НА ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА

zx490_407318

Телевизия „Скат“ има най-много наказателни постановления, наложени от СЕМ, за нарушения по чл. 17, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията за полова, расова, етническа и/или религиозна нетърпимост. Техният брой в периода 2002 – 2008 г. са 16.  „Нова телевизия“ например, имат 8 наказателни постановления. Общият брой наказателни постановления за този период (2002 – 2008 г.) са 56.
Основният проблем, че наложените наказателни постановления по чл. 17, ал. 2 от ЗРТ не са повече се състои във факта, че в медийния закон има дефицит на дефиниции като „език на омразата“, „полова дискриминация“, „враждебна реч“, „порнография“. Това е сериозна спънка за налагането на санкции, които лесно се оспорват пред Районен съд. Това създава ситуация като в омагьосан кръг. СЕМ отчита, че враждебната реч, езикът на омразата, нетолерантността и несдържаността в медийния ни ефир се настаняват все по-трайно. Употребата на обидна и дискриминационна реч расте.
Ето защо, проведената съвместна среща от СЕМ, АБРО И СБНЕМ на тази тема на 15 януари, в БТА, в присъствието на експерти, политици, правителствени и неправителствени институции, медии има за цел да се вземат мерки срещу тези негативни тенденции. Затова предстои, СЕМ да издаде Становище в което ясно и възможно най-точно да дефинира понятия като „враждебна реч“, „език на омразата“ – които отсъстват в ЗРТ. По този начин, критериите по които се определя кое изказване и поведение съдържа нетолерантно отношение по полов, религиозен, расов принцип или създава нетърпимост между гражданите ще станат по-ясни, по-точни и категорични. Но предстои още доста работа в тази насока.