Daily Archives: декември 17, 2008

РЕМОНТЪТ НА ЗРТ – МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА

С предложените Изменения и дъпълнения към Закона за радио и телевизия, в парламента (на второ четене) влиза следното важно решение:

Съветът за електронни медии ще обявява конкурси за цифрови честоти в които кандидатите ще могат да предоставят документите си за лицинзии. СЕМ ще решава какви програми да се качват на един цифров мултиплекс. Те трябва да са с различен профил, като има съотношение между информационни програми, спорт, общ профил, музика.

Парламентарната комисия по гражданско общество и медии, по настояване на АБРО и СЕМ, не приеха искането на културното министерство да се подписват предварителни договори между автора и дадената медия. Това не е практика в ЕС и биха ни се „изсмяли“, ако такава точка беше приета към ЗРТ.

Бързо се приемат тези промени от Медийната комисия към парламента (за да влязат на второ четене). Точките и алинейте излизат от „тигана“ като пуканки, само да не се превърнат в гранати, когато новият закон заработи.