Daily Archives: юли 21, 2008

СЕМ ИЗДАДЕ ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАДИО И ТВ КОНКУРСИ

На електронната си страница www.cem.bg Съветът за електронни медии (СЕМ) публикува правилник
за организиране и провеждане на конкурси от регулатора. Той е за лицензиране на радио- и телевизионни оператори, разпространяващи своите програми чрез наземно радиоразпръскване.