Daily Archives: юли 3, 2008

Няма превишение на нормите на вредни вещества във въздуха в близост до Челопечене

Няма превишение на нормите на вредни вещества във въздуха в близост до Челопечене. Това показват данните на мобилната станция на Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/, която направи измервания в с. Чепинци. Отчита се единствено превишение на нормата за съдържание на прах – седем пъти над нормата. Очаква се концентрацията да се повишава през деня. От компетенциите на РИОКОЗ е да направи анализ дали ще има риск за здравето на хората. Автоматичната измервателна станция ще продължи да прави измервания през целия ден и регулярно да подава информация.

Пресцентър на МОСВ